•  

  Οι διασπαστήρες σχεδιάζονται, έτσι ώστε να πυροδοτούνται από απόσταση, προκειμένου να επιτευχθεί η απομακρυσμένη καταστροφή των EOD / IED, ναρκών, χειροβομβίδων και άλλων υλικών. Η καταστροφή τους επιτυγχάνεται με την χρήση του πίδακα νερού υψηλής πίεσης, εναλλακτικές λύσεις (όπως τζελ) δύναται να χρησιμοποιηθούν ώστε να ποικίλει η διείσδυση και το εύρος.

  Κατά τη διάρκεια της πυροδότησης ο πίδακας νερού (ή εναλλακτικής λύσης) διαπερνά το μηχανισμό του ύποπτου στοιχείου και αποσυνδέει το κύκλωμα πυροδότησης χωρίς να προκαλεί έκρηξη της εκρηκτικής συσκευής.

  Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται μέσω ενός ρυθμιζόμενου (ανύψωση-κατάπτωση) συστήματος στόχευσης με μια συσκευή λέιζερ. Η συσκευή λέιζερ είναι ειδικά σχεδιασμένη για επιχειρήσεις καταστροφής EOD και λειτουργεί με το ορατό φως λέιζερ. Υπάρχουν διάφορα μοντέλα με διαφορετικές διαμέτρους, διαστάσεις κ.λπ. Υπάρχουν επίσης πολλά μοντέλα των πυροκροτητών (exploders) διαθέσιμα.

  b m e
  SOUKOS ROBOTS ABEE - ΑΡ. ΓΕΜΗ: 26555340000
  Copyright © 2023 soukosrobots.gr