• Υψηλή τεχνολογία. Ποιότητα. Αντοχή. Σχεδιασμένα για 24ωρη λειτουργία.


  Οι Σπαστήρες είναι ιδανικά μηχανήματα για την ελεγχόμενη θραύση των προϊόντων σε επιθυμητή κοκκομετρία. Τα μηχανήματα είναι τοποθετημένα πάνω σε πλαίσια στιβαρής κατασκευής και έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

  • Σύστημα εύκολης τοποθέτησης και εξαγωγής του διαφράγματος διαλογής (κόσκινο), καθώς και των μαχαιριών θραύσης.

  • Υπάρχει η δυνατότητα πολλαπλής διάταξης των κοπτικών μαχαιριών, έτσι ώστε να επιφέρεται η ομαλή θραύση του προϊόντος σε μέγιστη συχνότητα με την ελάχιστη απαιτούμενη ισχύ.

  • Στο πάνω μέρος είναι τοποθετημένο σύστημα ολίσθησης και διάνοιξης της εισερχόμενης μάζας προς θραύση.

  • Ηλεκτροπνευματικό σύστημα ελέγχου ροής υλικού και τροφοδοσίας σε περίπτωση υπερφόρτωσης του περιστρεφόμενου συστήματος θραύσης.

  • Εφοδιασμένα με σύστημα αερομεταφοράς.

  b m e
  SOUKOS ROBOTS ABEE - ΑΡ. ΓΕΜΗ: 26555340000
  Copyright © 2023 soukosrobots.gr